คณาจารย์หลักสูตร CIO ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Innovation and Management

by admin - ข่าวทั่วไป Posted on 21/02/2017 at 22:19 PM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพล สังข์โพธิ์ และ ดร.ทวิชา ตะกูลยิ่งยง ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมใหญ่ทางวิชาการ International Conference on Innovation and Management (IAM2017W) ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โดยในการประชุมครั้งนี้มีบทความที่นำส่งเข้าร่วมประชุม 108 บทความจากหลากหลายประเทศทั่วโลก  สำหรับบทความที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ในหัวข้อ “An Examination of the Effects of Thai Government's Strategy on SME's Decision to adopt ICT in Thailand" สำหรับงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการ  SME ในประเทศจากการส่งเสริมจากภาครัฐ